Weather Quang Tri

Current weather
Update : 1h 27/05/2020
 • Temperature
  : 28°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 91
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Thursday 28/05/2020
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Friday 29/05/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Saturday 30/05/2020
37°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Sunday 31/05/2020
38°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 01/06/2020
37°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Tuesday 02/06/2020
38°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Wednesday 03/06/2020
37°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thursday 04/06/2020
37°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Friday 05/06/2020
37°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Temperature chart for the past 10 days