Weather Thai Nguyen

Current weather
Update : 1h 27/05/2020
 • Temperature
  : 24°C
 • Weather
  : Có mưa rào và dông
 • Humidity
  : 89
 • Wind
  : Gió tây - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 28/05/2020
29°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 29/05/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 30/05/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 31/05/2020
34°C
26°C
Có mây, không mưa
Monday 01/06/2020
34°C
26°C
Có mây, không mưa
Tuesday 02/06/2020
34°C
26°C
Có mây, không mưa
Wednesday 03/06/2020
35°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thursday 04/06/2020
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Friday 05/06/2020
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng

Temperature chart for the past 10 days