Weather Yen Bai

Current weather
Update : 19h 29/05/2020
 • Temperature
  : 31°C
 • Weather
  : Đêm có mây
 • Humidity
  : 80
 • Wind
  : Gió đông nam - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Saturday 30/05/2020
33°C
23°C
Có mây, có mưa rào
Sunday 31/05/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Monday 01/06/2020
35°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng
Tuesday 02/06/2020
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Wednesday 03/06/2020
33°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thursday 04/06/2020
34°C
26°C
Có mây, không mưa
Friday 05/06/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Saturday 06/06/2020
35°C
24°C
Ít mây, trời nắng nóng
Sunday 07/06/2020
36°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng
Monday 08/06/2020
35°C
24°C
Có mây, có mưa rào

Temperature chart for the past 10 days