Weather Dak Lak

Current weather
Update : 13h 26/05/2024
 • Temperature
  : 31°C
 • Weather
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Humidity
  : 63
 • Wind
  : Gió tây bắc - tốc độ: 3 m/s

Forecast for next 10 days

Monday 27/05/2024
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 28/05/2024
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Wednesday 29/05/2024
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 30/05/2024
33°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 31/05/2024
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 01/06/2024
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 02/06/2024
32°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 03/06/2024
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuesday 04/06/2024
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days