Weather Ha Tinh

Current weather
Update : 16h 23/05/2024
 • Temperature
  : 28°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 90
 • Wind
  : Gió đông đông bắc - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Friday 24/05/2024
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 25/05/2024
34°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 26/05/2024
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Monday 27/05/2024
37°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Tuesday 28/05/2024
36°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng
Wednesday 29/05/2024
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 30/05/2024
31°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 31/05/2024
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 01/06/2024
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days