Weather Thai Binh

Current weather
Update : 16h 23/05/2024
 • Temperature
  : 28°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 91
 • Wind
  : Gió đông nam - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Friday 24/05/2024
33°C
26°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Saturday 25/05/2024
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 26/05/2024
34°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 27/05/2024
35°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Tuesday 28/05/2024
32°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 29/05/2024
30°C
26°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thursday 30/05/2024
30°C
26°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Friday 31/05/2024
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Saturday 01/06/2024
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa vừa

Temperature chart for the past 10 days