Thời tiết Bình Định

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Thời tiết
  : Có mưa rào
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : Gió bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 83
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 08/12/2022
27°C
24°C
 98°%
3m/s
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 09/12/2022
28°C
24°C
 51°%
6m/s
Nhiều mây, có mưa to
Thứ bảy 10/12/2022
29°C
24°C
 35°%
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 11/12/2022
30°C
24°C
 18°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 12/12/2022
30°C
24°C
 12°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
30°C
24°C
 16°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 14/12/2022
30°C
24°C
 31°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 15/12/2022
29°C
24°C
 37°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/12/2022
29°C
24°C
 37°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua