Thời tiết Bình Định

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 22/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : Gió đông nam - tốc độ: 6 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Độ ẩm
  : 61
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 88
 • Hướng gió
  : tốc độ: 6m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 23/04/2024
33°C
27°C
 °%
7m/s
Ít mây, không mưa
Thứ tư 24/04/2024
33°C
27°C
 °%
6m/s
Có mây, không mưa
Thứ năm 25/04/2024
33°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 26/04/2024
34°C
28°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 27/04/2024
34°C
28°C
 °%
Ít mây, không mưa
Chủ nhật 28/04/2024
34°C
29°C
 °%
Ít mây, không mưa
Thứ hai 29/04/2024
33°C
28°C
 °%
Ít mây, không mưa
Thứ ba 30/04/2024
34°C
29°C
 °%
Ít mây, không mưa
Thứ tư 01/05/2024
34°C
29°C
 °%
Ít mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua