Thời tiết Bình Định

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 01/07/2022
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 54
 • Hướng gió
  : Gió tây - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  : tốc độ: m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/07/2022
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 75
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 02/07/2022
34°C
°C
57%
 98°%
5m/s
Có mây, ngày không mưa
Chủ nhật 03/07/2022
35°C
28°C
 100°%
5m/s
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 04/07/2022
36°C
28°C
 100°%
5m/s
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ ba 05/07/2022
36°C
28°C
 100°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 06/07/2022
36°C
28°C
 100°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 07/07/2022
36°C
28°C
 98°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ sáu 08/07/2022
35°C
27°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 09/07/2022
35°C
26°C
 98°%
Ít mây, trời nắng nóng
Chủ nhật 10/07/2022
36°C
26°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 11/07/2022
36°C
26°C
 98°%
Ít mây, trời nắng nóng

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua