RSS của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia Việt Nam

RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt (gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh do Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia Việt Nam cung cấp

Điều khoản sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia Việt Nam.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

  • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Hà Nội
  • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Sơn La
  • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Thái Nguyên
  • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Phủ Liễn
  • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Vinh
  • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Nha Trang
  • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Pleiku
  • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Tp Hồ Chí Minh