Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 05/10/2023

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 4. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng biển phía Đông Bắc có mưa bão.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, riêng vùng biển phía Đông Bắc từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão.
  Phía Tây gió nhẹ; phía Đông gió bắc đến tây bắc cấp 4-5, riêng vùng biển phía Đông Bắc gió mạnh dần lên cấp 7-10, từ chiều nay vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Só

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây đến tây nam cấp 4-5. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

Video - clip

THIÊN TAI NGUY HIỂM-LŨ QUÉT