Dự báo thời tiết biển - Đêm 1 và ngày 02/07/2022

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa rào và rải rác có dông; từ ngày mai có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão.
  Gió bắc đến tây bắc cấp 5; từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Sóng cao 2,0 - 4,0m, từ ngày mai tăng lên 3,0-5,0m.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa rào và rải rác có dông; từ ngày mai phía Bắc có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão.
  Gió bắc đến tây bắc cấp 5; từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Sóng cao 2,0 - 3,0m; từ ngày mai tăng lên 2,0-4,0m.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km.
  Gió tây đến tây nam cấp 5; từ ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 5; từ ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 2,0 - 4,0m

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao 2,0 - 4,0m

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa bão.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão.
  Gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14. Biển động dữ dội. Sóng cao 4,0 - 6,0m; vùng gần tâm bão sóng cao 6,0 - 8,0m.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa bão.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão
  Gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14. Biển động dữ dội. Sóng cao 3,0 - 5,0m, vùng gần tâm bão 4,0 - 6,0m.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao 3,0 - 5,0m.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao 2,0 - 4,0m

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao 2,0 - 4,0m

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây đến tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

Video - clip

THIÊN TAI NGUY HIỂM-LŨ QUÉT