Thời tiết Bình Phước

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 22/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 58
 • Hướng gió
  : Gió nam tây nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 36°C
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 4°C
 • Độ ẩm
  : 43
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 23/04/2024
35°C
25°C
 °%
2m/s
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 24/04/2024
35°C
26°C
 °%
2m/s
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 25/04/2024
37°C
26°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ sáu 26/04/2024
36°C
26°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ bảy 27/04/2024
37°C
28°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Chủ nhật 28/04/2024
37°C
28°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ hai 29/04/2024
36°C
28°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ ba 30/04/2024
37°C
27°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 01/05/2024
37°C
27°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua