Thời tiết Bình Phước

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 15h 01/07/2022
 • Nhiệt độ
  : 31.6°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 77
 • Hướng gió
  : Gió tây bắc - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  : tốc độ: m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/07/2022
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 02/07/2022
32°C
°C
86%
 84°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa vừa
Chủ nhật 03/07/2022
32°C
24°C
 76°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 04/07/2022
33°C
24°C
 94°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 05/07/2022
32°C
24°C
 92°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 06/07/2022
33°C
24°C
 94°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
32°C
24°C
 92°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 08/07/2022
32°C
24°C
 92°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 09/07/2022
32°C
24°C
 90°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 10/07/2022
32°C
24°C
 94°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 11/07/2022
32°C
24°C
 94°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua