Thời tiết Bình Thuận

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 11h 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 29.3°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 87
 • Hướng gió
  : Gió đông đông nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Độ ẩm
  : 76
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 08/12/2022
30°C
24°C
 90°%
5m/s
Có mây, không mưa
Thứ sáu 09/12/2022
31°C
24°C
 76°%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 10/12/2022
31°C
24°C
 14°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 11/12/2022
31°C
24°C
 2°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 12/12/2022
31°C
24°C
 12°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
31°C
24°C
 31°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 14/12/2022
30°C
23°C
 41°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 15/12/2022
31°C
24°C
 69°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/12/2022
30°C
24°C
 69°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua