Thời tiết Đà Nẵng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 23/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 91
 • Hướng gió
  : Gió đông đông nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Độ ẩm
  : 70
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 23/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 6m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 24/02/2024
29°C
25°C
82%
 0°%
5m/s
Có mây, ngày không mưa
Chủ nhật 25/02/2024
29°C
23°C
 57°%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ hai 26/02/2024
29°C
24°C
 41°%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 27/02/2024
29°C
24°C
 39°%
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 28/02/2024
30°C
24°C
 25°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 29/02/2024
30°C
23°C
 6°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 01/03/2024
30°C
24°C
 25°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 02/03/2024
29°C
24°C
 49°%
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 03/03/2024
28°C
24°C
 51°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 04/03/2024
28°C
24°C
 51°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua