Thời tiết Đà Nẵng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 4h 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Độ ẩm
  : 68
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 06/10/2023
33°C
26°C
 100°%
5m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 07/10/2023
32°C
27°C
 100°%
4m/s
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 08/10/2023
32°C
26°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 09/10/2023
31°C
25°C
 96°%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ ba 10/10/2023
31°C
26°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 11/10/2023
30°C
25°C
 98°%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 12/10/2023
31°C
26°C
 96°%
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 13/10/2023
32°C
26°C
 80°%
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 14/10/2023
32°C
26°C
 80°%
Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua