Thời tiết Điện Biên

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 4h 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 36°C
 • Độ ẩm
  : 55
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 06/10/2023
33°C
24°C
 98°%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 07/10/2023
33°C
23°C
 57°%
1m/s
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 08/10/2023
30°C
23°C
 2°%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ hai 09/10/2023
30°C
22°C
 2°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 10/10/2023
29°C
21°C
 12°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 11/10/2023
29°C
20°C
 20°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 12/10/2023
31°C
19°C
 22°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 13/10/2023
30°C
20°C
 27°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 14/10/2023
30°C
20°C
 27°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua