Thời tiết Hà Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 12h 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 17.1°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 87
 • Hướng gió
  : Gió đông nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 17°C
 • Độ ẩm
  : 60
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 16°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 08/12/2022
21°C
16°C
 63°%
1m/s
Nhiều mây, không mưa
Thứ sáu 09/12/2022
20°C
18°C
 75°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ bảy 10/12/2022
20°C
17°C
 80°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Chủ nhật 11/12/2022
20°C
17°C
 63°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ hai 12/12/2022
21°C
16°C
 29°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
21°C
14°C
 43°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 14/12/2022
21°C
17°C
 20°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 15/12/2022
20°C
14°C
 8°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/12/2022
21°C
15°C
 8°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua