Thời tiết Hà Tĩnh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 10h 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 19°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 86
 • Hướng gió
  : Gió tây tây bắc - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 18°C
 • Độ ẩm
  : 80
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 16°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 08/12/2022
21°C
17°C
 29°%
5m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 09/12/2022
22°C
18°C
 35°%
3m/s
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 10/12/2022
23°C
18°C
 69°%
Nhiều mây, không mưa
Chủ nhật 11/12/2022
23°C
18°C
 37°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ hai 12/12/2022
23°C
18°C
 18°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
22°C
17°C
 18°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ tư 14/12/2022
23°C
18°C
 2°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 15/12/2022
24°C
18°C
 6°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/12/2022
24°C
18°C
 6°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua