Thời tiết Hậu Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 04/03/2024
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 89
 • Hướng gió
  : Gió đông đông nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 04/03/2024
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 76
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 04/03/2024
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Độ ẩm
  : 46
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 05/03/2024
33°C
22°C
 °%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 06/03/2024
34°C
22°C
 °%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ năm 07/03/2024
34°C
23°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 08/03/2024
34°C
24°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 09/03/2024
34°C
22°C
 °%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 10/03/2024
33°C
23°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ hai 11/03/2024
34°C
22°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 12/03/2024
34°C
22°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ tư 13/03/2024
33°C
22°C
 °%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua