Thời tiết Hậu Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 01/07/2022
 • Nhiệt độ
  : 35°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 69
 • Hướng gió
  : Gió tây - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  : tốc độ: m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/07/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 02/07/2022
34°C
°C
79%
 80°%
5m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Chủ nhật 03/07/2022
33°C
25°C
 67°%
5m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 04/07/2022
33°C
25°C
 67°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 05/07/2022
34°C
24°C
 76°%
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 06/07/2022
34°C
24°C
 86°%
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 07/07/2022
34°C
24°C
 90°%
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 08/07/2022
34°C
24°C
 75°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 09/07/2022
34°C
24°C
 84°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 10/07/2022
33°C
24°C
 90°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 11/07/2022
33°C
24°C
 90°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua