Thời tiết Huế

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : Gió bắc tây bắc - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 08/12/2022
23°C
20°C
 100°%
3m/s
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 09/12/2022
24°C
20°C
 100°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa to
Thứ bảy 10/12/2022
25°C
21°C
 98°%
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 11/12/2022
25°C
21°C
 94°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ hai 12/12/2022
25°C
21°C
 96°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
26°C
20°C
 88°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 14/12/2022
26°C
21°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 15/12/2022
25°C
21°C
 90°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 16/12/2022
24°C
20°C
 90°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua