Thời tiết Huế

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 22/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 75
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 39°C
 • Độ ẩm
  : 45
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 84
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 23/04/2024
41°C
27°C
 °%
2m/s
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Thứ tư 24/04/2024
36°C
28°C
 °%
4m/s
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 25/04/2024
39°C
27°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Thứ sáu 26/04/2024
41°C
29°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Thứ bảy 27/04/2024
42°C
30°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Chủ nhật 28/04/2024
42°C
31°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Thứ hai 29/04/2024
41°C
31°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Thứ ba 30/04/2024
43°C
31°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Thứ tư 01/05/2024
43°C
31°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua