Thời tiết Ninh Bình

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 4h 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Đêm có mây
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 35°C
 • Độ ẩm
  : 57
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 06/10/2023
32°C
26°C
 96°%
3m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 07/10/2023
30°C
25°C
 80°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 08/10/2023
30°C
24°C
 8°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 09/10/2023
30°C
23°C
 8°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 10/10/2023
30°C
23°C
 33°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 11/10/2023
30°C
24°C
 37°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 12/10/2023
30°C
23°C
 35°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 13/10/2023
30°C
24°C
 29°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 14/10/2023
30°C
24°C
 29°%
Nhiều mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua