Thời tiết Quảng Nam

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 7h 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : Gió tây bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 83
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 08/12/2022
26°C
23°C
 98°%
6m/s
Nhiều mây, có mưa to
Thứ sáu 09/12/2022
26°C
23°C
 80°%
5m/s
Nhiều mây, có mưa to
Thứ bảy 10/12/2022
27°C
23°C
 96°%
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 11/12/2022
27°C
23°C
 69°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ hai 12/12/2022
28°C
23°C
 78°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
27°C
23°C
 92°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 14/12/2022
27°C
22°C
 98°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 15/12/2022
26°C
23°C
 92°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 16/12/2022
25°C
22°C
 92°%
Nhiều mây, có mưa dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua