Thời tiết Quảng Nam

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 02/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 86
 • Hướng gió
  : Gió bắc đông bắc - tốc độ: 6 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 02/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 87
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 02/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 03/12/2023
28°C
24°C
 100°%
5m/s
Nhiều mây, có mưa to
Thứ hai 04/12/2023
27°C
24°C
 98°%
3m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ ba 05/12/2023
27°C
24°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ tư 06/12/2023
28°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 07/12/2023
26°C
24°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 08/12/2023
28°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 09/12/2023
29°C
23°C
 88°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 10/12/2023
29°C
22°C
 88°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 11/12/2023
29°C
22°C
 88°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua