Thời tiết Quảng Nam

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 01/07/2022
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 86
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  : tốc độ: m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/07/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 02/07/2022
33°C
°C
74%
 88°%
1m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Chủ nhật 03/07/2022
34°C
28°C
 73°%
5m/s
Có mây, không mưa
Thứ hai 04/07/2022
37°C
28°C
 67°%
5m/s
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ ba 05/07/2022
36°C
29°C
 80°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 06/07/2022
36°C
28°C
 94°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 07/07/2022
36°C
28°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 08/07/2022
35°C
27°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 09/07/2022
34°C
27°C
 96°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 10/07/2022
34°C
27°C
 96°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 11/07/2022
35°C
27°C
 96°%
Ít mây, trời nắng nóng

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua