Thời tiết Quảng Trị

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : Gió tây bắc - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Độ ẩm
  : 87
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 19°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 08/12/2022
22°C
19°C
 98°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 09/12/2022
22°C
19°C
 98°%
6m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 10/12/2022
23°C
20°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Chủ nhật 11/12/2022
24°C
20°C
 90°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ hai 12/12/2022
24°C
20°C
 80°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
24°C
20°C
 57°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 14/12/2022
25°C
21°C
 53°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 15/12/2022
24°C
20°C
 57°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ sáu 16/12/2022
23°C
20°C
 57°%
Nhiều mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua