Thời tiết Thái Nguyên

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 12h 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 16.9°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 77
 • Hướng gió
  : Gió bắc - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 18°C
 • Độ ẩm
  : 60
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 16°C
 • Độ ẩm
  : 80
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 08/12/2022
19°C
17°C
 75°%
1m/s
Nhiều mây, không mưa
Thứ sáu 09/12/2022
19°C
17°C
 53°%
1m/s
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 10/12/2022
21°C
15°C
 20°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 11/12/2022
21°C
17°C
 6°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 12/12/2022
21°C
16°C
 4°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
21°C
14°C
 10°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 14/12/2022
20°C
15°C
 20°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 15/12/2022
20°C
13°C
 24°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/12/2022
20°C
14°C
 24°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua