Thời tiết Thái Nguyên

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Đêm có mây
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 35°C
 • Độ ẩm
  : 61
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 06/10/2023
33°C
26°C
 100°%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 07/10/2023
31°C
25°C
 100°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 08/10/2023
30°C
24°C
 96°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 09/10/2023
30°C
22°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 10/10/2023
30°C
23°C
 98°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 11/10/2023
30°C
22°C
 98°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 12/10/2023
31°C
22°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 13/10/2023
31°C
23°C
 98°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 14/10/2023
31°C
23°C
 98°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua