BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ tháng 5 đến tháng 10/2024)

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ tháng 5 đến tháng 10/2024)


(Chi tiết xem tệp đính kèm)

Chi tiết tin