Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 04/10 đến ngày 13/10/2022)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 04/10 đến ngày 13/10/2022)

I. Dự báo dòng chảy từ ngày 04/10/2022 đến 06/10/2022
 

Vùng biển Ngày 04/10 Ngày 05/10 Ngày 06/10
Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,3 – 0,6 Tây Nam đến Nam 0,3 – 0,6 Tây Nam đến Nam 0,3 – 0,6 Tây Nam
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,3 – 0,6 Nam đến Đông Nam 0,3 – 0,6 Nam đến Đông Nam 0,3 – 0,6 Tây Nam
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,3 – 0,6 Đông Nam đến Nam 0,3 – 0,6 Đông Nam 0,3 – 0,6 Đông Nam
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,4 – 0,7 Đông đến Đông Bắc 0,4 – 0,7 Đông Nam 0,4 – 0,7 Nam đến Tây Nam
Bình Thuận đến Cà Mau 0,3 – 0,7 Đông Bắc 0,3 – 0,6 Đông Bắc 0,3 – 0,6 Đông đến Đông Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,2 – 0,5 Tây đến Tây Bắc 0,2 – 0,5 Tây đến Tây Bắc 0,2 – 0,5 Tây Bắc
Vịnh
Thái Lan
0,2 – 0,5 Tây Bắc 0,2 – 0,5 Tây Bắc 0,2 – 0,5 Tây Bắc
Bắc
Biển Đông
0,4 – 0,7 Nhiều hướng 0,3 – 0,6 Đông Bắc đến Đông 0,3 – 0,6 Đông Bắc đến Đông
Giữa
Biển Đông
0,4 – 0,7 Nhiều hướng 0,4 – 0,7 Nhiều hướng 0,4 – 0,7 Nhiều hướng
Nam
Biển Đông
0,4 – 0,7 Bắc đến Đông Bắc 0,3 – 0,6 Bắc đến Đông Bắc 0,3 – 0,6 Bắc đến Đông Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
0,4 – 0,7 Đông Nam 0,3 – 0,6 Đông Nam 0,3 – 0,6 Đông đến Đông Bắc
Quần đảo
Trường Sa
0,4 – 0,7 Đông đến Đông Bắc 0,3 – 0,6 Đông Bắc 0,3 – 0,6 Đông Bắc

 
II. Nhận định dòng chảy từ ngày 07/10/2022 đến 13/10/2022
                                                                                                                 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 – 0,6 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 – 0,6 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,4 – 0,7 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,5 – 0,9 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,4 – 0,9 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,3 – 0,6 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,3 – 0,6 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,5 – 0,8 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,5 – 0,9 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,3 – 0,7 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,3 – 0,7 m/s

                                                                                                       
          Tin phát lúc: 15h30 ngày 04/10/2022