TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG CỬU LONG1. Hiện trạng
Hiện nay, mực nước sông Mê Công biến đổi chậm. Mực nước tại một số trạm chính như sau:
 
Trạm 7h/05/10 (m) Ghi chú
Mukdahan (Thái Lan) 7,01 Đang lên
Pakse (Lào) 8,64 Đang xuống
Stung Treng (Cam Pu Chia) 8,81 Đang xuống
Kratie (Cam Pu Chia) 20,08 Đang xuống
Phnom Penh Port (Cam Pu Chia) 7,71 Đang lên
Phnom Penh Bassac (Cam Pu Chia) 9,07 Đang lên
 
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều, mực nước cao nhất ngày 04/10, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,23m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,81m.
2. Cảnh báo
          Do ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh từ ngày 10-13/10, sau biến đổi chậm. Đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,7m, trên báo động (BĐ)1 0,2m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 3,3m, trên BĐ1 0,3m, tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3.
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.
3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1