TIN LŨ TRÊN KÔN (BÌNH ĐỊNH) - TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ QUẢNG NGÃI ĐẾN KHÁNH HÒA

TIN LŨ TRÊN KÔN (BÌNH ĐỊNH) - TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ QUẢNG NGÃI ĐẾN KHÁNH HÒA

Chi tiết tin