Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 14/07 đến ngày 23/07/2020)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 14/07 đến ngày 23/07/2020)

I. Dự báo dòng chảy từ ngày 14/07/2020 đến 16/07/2020
                     
Vùng biển Ngày 14/07 Ngày 15/07 Ngày 16/07
VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 - 0,4 Đông Bắc 0,2 - 0,4 Đông Bắc 0,2 - 0,4 Đông Bắc
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,2 - 0,4 Đông Bắc 0,2 - 0,4 Đông Bắc 0,2 - 0,4 Đông Bắc
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,3 - 0,6  Tây Bắc đến Bắc 0,3 - 0,6 Bắc đến  Tây Bắc 0,3 - 0,6 Bắc đến  Tây Bắc
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,4 - 0,7  Bắc đến Đông Bắc 0,4 - 0,7  Bắc đến Đông Bắc 0,4 - 0,8  Bắc đến Đông Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 0,3 - 0,6 Đông Bắc đến Đông 0,3 - 0,6 Đông đến Đông Bắc 0,3 - 0,6 Đông đến Đông Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,2 - 0,4 Đông Nam 0,2 - 0,4 Đông đến  Đông Nam 0,2 - 0,4 Đông đến  Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,2 - 0,4 Đông Nam 0,2 - 0,4  Đông Nam 0,2 - 0,4  Đông Nam
Bắc
Biển Đông
0,4 - 0,8 Đông Bắc đến Đông 0,4 - 0,8 Đông đến Đông Bắc 0,4 - 0,8 Đông đến Đông Bắc
Giữa
Biển Đông
0,4 - 0,7 Đông đến Đông Nam 0,4 - 0,7 Đông đến Đông Nam 0,4 - 0,7 Đông đến Đông Nam
Nam
Biển Đông
0,3 - 0,6 Đông Bắc đến Đông 0,3 - 0,6 Đông Bắc đến Đông 0,3 - 0,6 Đông Bắc đến Đông
Quần đảo
Hoàng Sa
0,4 - 0,7 Đông Bắc đến Đông 0,4 - 0,7 Đông Bắc đến Đông 0,4 - 0,8 Đông Bắc đến Đông
Quần đảo
Trường Sa
0,3 - 0,6 Đông Bắc đến Đông 0,3 - 0,6 Đông Bắc đến Đông 0,3 - 0,6 Đông Bắc đến Đông 
II. Nhận định dòng chảy từ ngày 17/07/2020 đến 23/07/2020
                                                                                                                 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,4 - 0,9 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,4 - 0,9 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
 
 
Tin phát lúc: 15h30 ngày 14/07/2020