Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 21/09/2020

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa
  Gió đông nam cấp 3-4

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa
  Gió đông nam cấp 3-4

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và dông vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km
  Gió nhẹ

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và dông vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km
  Gió nhẹ

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và dông vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km
  Gió nhẹ

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào và dông vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km
  Gió nhẹ

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km
  Gió đông bắc đến đông cấp 3-4

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa rào và dông vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km
  Gió đông cấp 3-4

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km
  Gió đông bắc đến đông cấp 3-4

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km
  Gió nhẹ

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km
  Gió nhẹ

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa
  Gió nhẹ