Dự báo thời tiết biển - Đêm 29 và ngày 30/01/2023

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5 Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5 Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6; riêng phía Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao 3,0 - 5,0m.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa
  Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Sóng cao 3,0 - 5,5m.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa
  Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Sóng cao 4,0 - 6,0m.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa
  Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao 3,0 - 5,0m.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao 3,0 - 5,0m.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao 3,0 - 5,5m.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa
  Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6; riêng phía Tây cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Sóng cao 3,0 - 5,5m.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa
  Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6; riêng phía Tây cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Sóng cao 3,0 - 5,5m.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.