Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 07/12/2023

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rải rác ở ven bờ.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa-Ninh Thuận cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0 - 4,0m.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6; riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m, riêng phía Đông Bắc 2,0 - 4,0m.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 5. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 4-5; riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 4-5; riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m.