NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2020 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH MÙA MƯA Ở TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ, XU THẾ THỜI TIẾT ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG
Trong tháng 6/2020 vừa qua ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng kéo dài với nhiều nơi có trên 20 ngày xảy ra nắng nóng và một số nơi ở vùng đồng bằng Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình tháng cao nhất trong vòng 40 năm trở lại đây.
Tuần đầu tháng 7/2020, MJO trong pha ngăn cản đối lưu, không thuận lợi cho hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Thời kỳ nửa cuối tháng 7, có khả xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.
Dự báo, trong tháng 7/2020 nắng nóng còn xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ, tập trung ở vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ nhưng số ngày có nắng nóng không kéo dài như tháng 6/2020; ở khu vực Trung Bộ trong tháng 7/2020 tiếp tục có nhiều ngày nắng nóng, có thời đoạn có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ từ 0.5-1.0oC.
Trong nửa cuối tháng 7, có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Trong tháng, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 3-4 đợt mưa dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang là thời kỳ mùa mưa nên sẽ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông. 

/NCHMF

Chi tiết tin