BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ tháng 02 đến tháng 7/2024)

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ tháng 02 đến tháng 7/2024)

1. Dự báo khí tượng tháng 02-4/2024 
- Hiện tượng ENSO: Hiện nay, trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Từ tháng 02-4/2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 90%.
- Bão, ATNĐ: Từ tháng 02-4/2024, trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão/ATNĐ.
- Rét đậm, rét hại: Dự báo, KKL hoạt động yếu hơn so với TBNN nên khả năng xảy ra rét đậm, rét hại (trong tháng 02-3/2024) ở mức thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Tuy nhiên, cần đề phòng các đợt KKL có cường độ mạnh (đặc biệt trong tháng 02/2024) gây rét đậm, rét hại trên diện rộng và nguy cơ xảy ra băng giá, mưa tuyết ở khu vực vùng núi cao Bắc Bộ. Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ trong mùa Đông Xuân 2023-2024 có khả năng xuất hiện nhiều hơn TBNN.
- Mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá: Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong các đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống nước ta. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các tháng chuyển mùa (tháng 4, tháng 5/2024).
- Nắng nóng: Hiện tượng nắng nóng tại khu vực Nam Bộ (tập trung ở miền Đông), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với TBNN.
- Khô hạn: Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ tháng 02-4/2024 ít có khả năng xuất hiện mưa mưa trái mùa, do vậy tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ này.
- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, băng giá và mưa tuyết gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực chịu tác động.
- Nhiệt độ trung bình: Từ tháng 02-4/2024, trên phạm vi toàn quốc NĐTB phổ biến cao hơn khoảng 1,0-1,50C so với TBNN (Hình 5a, 6a, 7a).
- Tổng lượng mưa:
+ Khu vực Bắc Bộ: TLM tháng 02 và tháng 3 năm 2024 có khả năng cao hơn so với TBNN. TLM tháng 02/2024 phổ biến 20-50mm, TLM tháng 3/2024 phổ biến 40-80mm; TLM tháng 4/2024 phổ biến từ 70-120mm (xấp xỉ TBNN).
+ Khu vực Trung Bộ: Tháng 2-4/2024, TLM phổ biến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. TLM tháng 02/2024 phổ biến từ 15-30mm, riêng khu vực từ Hà Tĩnh-Quảng Nam phổ biến từ 40-80mm; TLM tháng 3/2024 phổ biến 30-70mm, riêng khu vực từ Đà Nẵng-Bình Thuận TLM khoảng 20-40mm (thấp hơn 5-15mm so với TBNN). Tháng 4/2024, TLM phổ biến từ 40-80mm (xấp xỉ TBNN).
+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tháng 02/2024, phổ biến ít mưa, TLM tháng 3/2024 khoảng từ 15-30mm (thấp hơn 5-15mm so với TBNN), TLM tháng 4/2024, phổ biến từ 50-100mm (thấp hơn từ 10-30mm so với TBNN cùng thời kỳ)
+ Lưu vực sông Mê Công: Khu vực thượng lưu và trung lưu, TLM tháng 02-4/2024 phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Khu vực hạ lưu, TLM tháng 02 và tháng 4/2024 phổ biến thấp hơn từ 10-30%, riêng tháng 3/2024 thấp hơn khoảng 30-60% so với TBNN cùng thời kỳ.
2. Xu thế khí tượng từ tháng 5-7/2024
- Hiện tượng ENSO: Từ tháng 5-7/2024, dự báo ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính.
- Bão/ATNĐ: Dự báo từ tháng 5 đến tháng 6/2024 ít có khả năng xuất hiện bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông; tháng 7/2024, bão/ATNĐ có khả năng xuất hiện trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc nước ta.
- Nắng nóng: Nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong nửa đầu tháng 5/2024, sau đó giảm dần từ nửa cuối tháng 5/2024. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với TBNN, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt.
- Mùa mưa tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện phù hợp với quy luật khí hậu. Tháng 6-7/2024 gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình.
- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Bão/ATNĐ và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên Biển Đông; mưa lớn, lốc, sét và hiện tượng nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.
- Xu thế nhiệt độ trung bình: Từ tháng 5-7/2024, NĐTB trên cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng từ 0,5-1,50C.
- Xu thế lượng mưa:
+ Khu vực Bắc Bộ: Từ tháng 5-7/2024, TLM trên khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN.
+ Khu vực Trung Bộ: Từ tháng 5-7/2024, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc Trung Bộ Tháng 5-6/2024, TLM phổ biến thấp hơn khoảng 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ.
+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: TLM từ tháng 5-6/2024, phổ biến xấp xỉ so với TBNN. TLM tháng 7/2024 cao hơn khoảng 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ.
 + Lưu vực sông Mê Công: Khu vực thượng lưu và trung lưu, TLM tháng 5-7/2024 phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Khu vực hạ lưu, TLM từ tháng 5-6/2024 phổ biến xấp xỉ so với TBNN, TLM tháng 7 cao hơn khoảng 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ.


Chi tiết tin