BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ tháng 3 đến tháng 8/2024)

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ tháng 3 đến tháng 8/2024)

1. Dự báo khí tượng từ tháng 3-5/2024
- Hiện tượng ENSO: Điều kiện El Nino tiếp tục duy trì từ tháng 3-5/2024, từ tháng 6-8/2024, dự báo ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính.
- Bão, ATNĐ: Từ tháng 3-5/2024, trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão/ATNĐ.
- KKL, rét đậm, rét hại: Dự báo, KKL hoạt động yếu hơn so với TBNN cùng thời kỳ, trong nửa cuối tháng 02 và tháng 3/2024 rét đậm, rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía Bắc. Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn TBNN trong thời kỳ nửa cuối tháng 02 và tháng 3/2024.
- Mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá: Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong các đợt KKL ảnh hưởng đến nước ta trong thời kỳ chuyển mùa (tháng 4 và tháng 5/2024).
- Nắng nóng: Hiện tượng nắng nóng tại khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện tại khu vực miền Đông từ nửa cuối tháng 02 và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây trong tháng 3, tháng 4 đến nửa đầu tháng 5. Tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với TBNN.
- Khô hạn: Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ từ tháng 3-4/2024.
- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: KKL có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng ở các khu vực chịu tác động.
- Nhiệt độ trung bình: Từ tháng 3-5/2024, trên phạm vi toàn quốc NĐTB phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,50C so với TBNN.
- Tổng lượng mưa:
+ Khu vực Bắc Bộ: TLM tháng 3-4/2024 có khả năng thiếu hụt so với TBNN từ 5-15mm. TLM tháng 5/2024 phổ biến xấp xỉ so với TBNN.
+ Khu vực Trung Bộ: Tháng 3-4/2024, TLM phổ biến thấp hơn từ 5-15mm so với TBNN cùng thời kỳ, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng–Bình Thuận TLM thiếu hụt từ 20-40mm. Sang tháng 5/2024, TLM tại khu vực Trung Bộ thiếu hụt từ 15-30% so với TBNN cùng thời kỳ.
+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tháng 3/2024 phổ biến ít mưa, sang tháng 4/2024 TLM thấp hơn từ 20-40mm so với TBNN. Tháng 5/2024, TLM thiếu hụt từ 15-30% so với TBNN cùng thời kỳ.
+ Lưu vực sông Mê Công: Tháng 3-4/2024, phổ biến thấp hơn từ 10-30%, tháng 5/2024 thấp hơn từ 5-15% so với TBNN.
 
2. Dự báo khí tượng từ tháng 6-8/2024
- Bão/ATNĐ: Dự báo từ tháng 7/2024, bão/ATNĐ có khả năng xuất hiện trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc nước ta.
- Nắng nóng: Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với TBNN, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt.
- Mùa mưa tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện phù hợp với quy luật khí hậu. Tháng 6-8/2024 gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình.
- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Bão/ATNĐ và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên Biển Đông; mưa lớn, lốc, sét và hiện tượng nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.
- Xu thế nhiệt độ trung bình: Từ tháng 6-8/2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng từ 0,5-1,50C.
- Xu thế lượng mưa:
+ Khu vực Bắc Bộ: Từ tháng 6-8/2024, TLM trên khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN.
+ Khu vực Trung Bộ: Từ tháng 6-8/2024, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực Nam Trung Bộ tháng 7/2024, TLM phổ biến cao hơn khoảng 15-30%, khu vực Trung Trung Bộ TLM tháng 8/2024 cao hơn 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ.
+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: TLM từ tháng 6-8/2024, phổ biến xấp xỉ so với TBNN; riêng TLM tháng 7/2024 cao hơn khoảng 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ.
 + Lưu vực sông Mê Công: Tháng 6-8/2024, khu vực phổ biến xấp xỉ so với TBNN; riêng phía nam của hạ lưu sông Mê Công tháng 7-8/2024 phổ biến cao hơn từ 5-15% so với TBNN.


Chi tiết tin