BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO XU THẾ THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN THỜI HẠN ĐẾN 10 NGÀY (Từ đêm 04 đến ngày 14/10)

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO XU THẾ THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN THỜI HẠN ĐẾN 10 NGÀY (Từ đêm 04 đến ngày 14/10)

  1. Hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực trong 24 giờ qua
Do ảnh hưởng của rìa phía Nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ yếu, đêm hôm qua được tăng cường yếu kết hợp trường gió Đông Nam phát triển từ tầng thấp lên đến 5000m nên khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp với rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục 5-7 độ vĩ Bắc nên chiều tối và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
  1. Hình thế thời tiết hiện tại
Lưỡi áp cao lục địa có cường độ yếu, rãnh áp thấp có trục khoảng 25-27 độ vĩ Bắc đang bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường ở phía Bắc. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục khoảng từ 5-7 độ vĩ Bắc.
Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn yếu về phía Tây.

  1. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới
Miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu, riêng Bắc Bộ kết hợp với rìa nam rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường phía Bắc và đầy dần lên; áp ít thay đổi, sau giảm; độ ẩm giảm. Miền Nam nằm ở rìa phía Tây Nam của áp cao lục địa suy yếu kết hợp rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục khoảng từ 5-7 độ vĩ Bắc; trên cao là đới gió đông dày rìa phía Nam áp cao cận nhiệt đới; áp và độ ẩm ít thay đổi.
  1. Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới
- Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm 04/10 có mưa rào và dông rải rác.
- Trung Bộ: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.
- Tây Nguyên, Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  1. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 06 đến ngày 14/10
Áp cao lục địa được tăng cường yếu trở lại và tiếp tục tăng cường mạnh hơn vào khoảng ngày 9-10/10. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc, từ khoảng ngày 07-08/10 nâng trục dần lên phía Bắc.
Trên cao áp cao cận nhiệt đới hoạt động với cường độ mạnh, khoảng ngày 07-08/10 có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và lấn về phía Tây.
Cảnh báo:
- Bắc Bộ: Thời kỳ từ ngày 07-10/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 10-11/10, khu vực vùng núi trời chuyển rét; khu vực trung du, đồng bằng trời chuyển lạnh.
- Khu vực Trung Bộ: đêm 06-08/10, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; Từ đêm 09-10/10, Bắc Trung Bộ có khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời kỳ từ ngày 10-14/10, Trung Trung Bộ và phía Bắc của Nam Trung Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.