Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 03/06 đến ngày 12/06/2021)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 03/06 đến ngày 12/06/2021)

I. Dự báo dòng chảy từ ngày 03/06/2021 đến 05/06/2021
                     
Vùng biển Ngày 03/06 Ngày 04/06 Ngày 05/06
Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,3 – 0,5 Bắc đến Đông Bắc 0,3 – 0,5 Bắc đến Đông Bắc 0,2 – 0,4 Bắc đến Đông Bắc
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,3 – 0,5 Bắc 0,3 – 0,5 Bắc 0,3 – 0,5 Bắc
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,4 – 0,7 Tây Bắc đến Bắc 0,4 – 0,7 Tây Bắc đến Bắc 0,4 – 0,7 Tây Bắc đến Bắc
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,4 – 0,7 Đông Bắc đến Bắc 0,4 – 0,7 Đông Bắc đến Bắc 0,4 – 0,7 Đông Bắc đến Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 0,4 – 0,7 Đông Bắc 0,4 – 0,7 Đông Bắc 0,4 – 0,8 Đông đến Đông Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,2 – 0,5 Tây Bắc đến Bắc 0,2 – 0,5 Đông đến Đông Nam 0,2 – 0,4 Đông đến Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,2 – 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 – 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 – 0,4 Tây Bắc đến Bắc
Bắc
Biển Đông
0,4 – 0,9 Đông Bắc đến Đông 0,4 – 0,9 Đông Bắc đến Đông 0,4 – 0,9 Đông Bắc đến Đông
Giữa
Biển Đông
0,4 – 0,9 Nhiều hướng 0,4 – 0,9 Nhiều hướng 0,4 – 0,9 Nhiều hướng
Nam
Biển Đông
0,4 – 0,8 Đông Bắc đến Đông 0,4 – 0,8 Đông Bắc đến Đông 0,4 – 0,8 Đông Bắc đến Đông
Quần đảo
Hoàng Sa
0,4 – 0,8 Đông Bắc 0,4 – 0,8 Đông Bắc 0,4 – 0,8 Đông Bắc
Quần đảo
Trường Sa
0,4 – 0,7 Đông Bắc đến Đông 0,4 – 0,7 Đông Bắc đến Đông 0,4 – 0,7 Đông Bắc đến Đông 
II. Nhận định dòng chảy từ ngày 06/06/2021 đến 12/06/2021
                                                                                                                 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,4 – 0,7 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,4 – 1,0 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,5 – 1,0 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,4 – 0,9 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,4 – 0,9 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,4 – 0,9 m/s

                                                                                                       
Tin phát lúc: 15h30 ngày 03/06/2021