BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN NĂM (Từ tháng 01 đến 12 năm 2023)

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN NĂM (Từ tháng 01 đến 12 năm 2023)

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN NĂM
(Từ tháng 01 đến 12 năm 2023)


1. Dự báo xu thế khí hậu từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2023

1.1. Hiện tượng ENSO

          Hiện tượng La Nina còn duy trì đến hết mùa xuân năm 2023 với xác suất khoảng 50-60%, sau đó có xu hướng chuyển dần sang trạng thái trung tính vào những tháng mùa hè với xác suất khoảng 65-75%, những tháng cuối năm 2023 nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINIO3.4 có xu hướng tăng dần và trạng thái ENSO có khả năng nghiêng về pha nóng. Không ngoài trừ khả năng hiện tượng El Nino quay trở lại vào các tháng cuối năm 2023.

1.2. Nhận định xu thế khí hậu từ tháng 01-06/2023

          1.2.1. Xu thế các hiện tượng khí hậu cực đoan:

          - Không khí lạnh: Tiếp tục hoạt động mạnh, rét đậm, rét hại còn xảy ra, tập trung trong nửa cuối tháng 01 và tháng 02/2023. Cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết ở khu vực núi cao.

          - Bão/ATNĐ: Từ nay đến tháng 4/2023, bão và ATNĐ ít có khả năng xuất hiện trên biển Đông nhưngnhiễu động nhiệt đới còn hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông. Từ tháng 5-6/2023 bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông ở mức xấp xỉ TBNN và có khả năng xuất hiện từ khoảng nửa cuối tháng 6/2023.

          - Nắng nóng: Có khả năng xuất hiện ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ từ khoảng tháng 3; sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng sang khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ vào tháng 4-5/2023. Đến tháng 6/2023 nắng nóng xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

          1.2.2. Xu thế nhiệt độ:

          Từ tháng 01-3/2023, NĐTB tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức cao hơn khoảng 0,50C so với TBNN cùng thời kỳ. Khu vực Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn khoảng 0,50C so với TBNN cùng thời kỳ.

          Từ tháng 4-6/2023, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ cao hơn khoảng 0,50C so với TBNN, các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

   

          1.2.3. Xu thế lượng mưa:

Từ tháng 01-3/2023 TLM tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 10-20% so với TBNN, các khu vực khác phổ biến cao hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ

Từ tháng 4-6/2023 TLM tại khu vực Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN riêng khu vực đồng bằng và ven biển cao hơn từ 5-10% so với TBNN cùng thời kỳ. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến xấp xỉ với TBNN; khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Nam phổ biến thấp hơn từ 5-10% so với TBNN; khu vực Quảng Ngãi đến Bình Thuận và Tây Nguyên, Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 10-20%so với TBNN cùng thời kỳ. Mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng bắt đầu sớm hơn so với trung bình hàng năm.

   

 

1.3. Nhận định xu thế nhiệt độ, lượng mưa từ tháng 7-12/20231

          1.3.1. Xu thế các hiện tượng khí hậu cực đoan:

          Số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông, cũng như ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ít hơn so với TBNN. Bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta phù hợp với quy luật khí hậu, các tháng từ 7-9/2023 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, từ khoảng tháng từ 9-11 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Miền Trung.Từ tháng 7-9/2023, nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Trong các tháng nửa cuối năm 2023 đề phòng gió mạnh trên biển do tác động của XTNĐ và gió mùa Tây Nam ở vùng biển Giữa và Nam Biển Đôngvà không khí lạnhtừ tháng 11-12/2023 ở khu vực Biển Đông. Ngoài ra, tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như:Dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.

          1.3.2. Xu thế nhiệt độ:

Nhiệt độ trung bình trong thời kỳ từ tháng 7 đến tháng 9/2023 phổ biến ở mứcxấp xỉ so với TBNN và có xu hướng cao hơn so với TBNN trong thời kỳ từ tháng 10 đến tháng 12/2023.

1.3.3. Xu thế lượng mưa:

Từ tháng 7-9/2023, lượng mưa khu vực Việt Nam có xu hướng xấp xỉ với giá trị TBNN cùng thời kỳ,riêng khu vực Trung Bộ lượng mưa có xu hướng cao hơn so với TBNN. Thời kỳ từ tháng 10-12/2023, tại các tỉnh thuộc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế lượng mưa có xu hướng cao hơn so với TBNN, trong khi đó các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa có xu hướng thấphơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Chi tiết tin