BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (TỪ NGÀY 21/4-20/5/2023)

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG  TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (TỪ NGÀY 21/4-20/5/2023)

(Chi tiết xem tệp đính kèm)

Chi tiết tin