Thời tiết Đà Nẵng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 23/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 61
 • Hướng gió
  : Gió đông bắc - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 34°C
 • Độ ẩm
  : 70
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 24/09/2023
34°C
25°C
 100°%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ hai 25/09/2023
32°C
25°C
 100°%
5m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 26/09/2023
33°C
24°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 27/09/2023
33°C
25°C
 90°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 28/09/2023
32°C
25°C
 94°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 29/09/2023
33°C
25°C
 88°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ bảy 30/09/2023
33°C
25°C
 82°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 01/10/2023
33°C
25°C
 78°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 02/10/2023
33°C
25°C
 78°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua