Thời tiết Đồng Nai

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 02/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 62
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 02/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 02/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 34°C
 • Độ ẩm
  : 62
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 03/12/2023
34°C
25°C
 100°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 04/12/2023
33°C
25°C
 76°%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 05/12/2023
33°C
25°C
 61°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 06/12/2023
33°C
25°C
 84°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/12/2023
32°C
25°C
 55°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 08/12/2023
33°C
25°C
 18°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 09/12/2023
33°C
25°C
 41°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 10/12/2023
33°C
25°C
 43°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 11/12/2023
33°C
25°C
 43°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua