Thời tiết Hải Phòng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 23/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Thời tiết
  : Ít mây, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 75
 • Hướng gió
  : Gió đông nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 34°C
 • Độ ẩm
  : 72
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 24/09/2023
34°C
26°C
 96°%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ hai 25/09/2023
33°C
26°C
 100°%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 26/09/2023
33°C
26°C
 92°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 27/09/2023
34°C
26°C
 96°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/09/2023
32°C
26°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 29/09/2023
32°C
26°C
 82°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 30/09/2023
32°C
26°C
 67°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 01/10/2023
32°C
26°C
 67°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 02/10/2023
32°C
26°C
 67°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua