Thời tiết Nghệ An

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 23/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Thời tiết
  : Có mưa
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : Gió bắc - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 82
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 23/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 24/02/2024
22°C
22°C
86%
 67°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Chủ nhật 25/02/2024
22°C
20°C
 69°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 26/02/2024
24°C
21°C
 78°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 27/02/2024
25°C
21°C
 92°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ tư 28/02/2024
25°C
21°C
 86°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 29/02/2024
26°C
22°C
 51°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 01/03/2024
25°C
22°C
 96°%
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 02/03/2024
20°C
18°C
 65°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Chủ nhật 03/03/2024
20°C
18°C
 22°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ hai 04/03/2024
20°C
18°C
 22°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua