TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TỈNH ĐẮK LẮK         Hiện nay, trên khu vực tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa trong 03 giờ vừa qua (từ 22h/10-01h/11) tại một số nơi như sau: Cư Yang 71mm, Buôn Triết 64mm, Bình Hòa 63mm, EahDing 55mm.
          Cảnh báo: Trong khoảng 1-3 giờ tới, trên khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.
          Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt tại các huyện:
          Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện: M’ Đrắk, Ea Súp, Ea H’leo, Cư M’gar, Buôn Đôn
          Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện: Lắk, Cư Kuin, Krông Bông, Buôn Ma Thuột, Krông Buk

         Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
         Tin phát lúc: 01h40’