Thời tiết Điện Biên

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 04/07/2020
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 88
 • Hướng gió
  : Lặng gió

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 05/07/2020
32°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 06/07/2020
32°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 07/07/2020
31°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ tư 08/07/2020
33°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 09/07/2020
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 10/07/2020
31°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 11/07/2020
34°C
24°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 12/07/2020
34°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 13/07/2020
31°C
23°C
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 14/07/2020
31°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua