Thời tiết Bến tre

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 02/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : Gió đông đông nam - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 02/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 02/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Độ ẩm
  : 81
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 03/12/2023
31°C
25°C
 92°%
5m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 04/12/2023
33°C
25°C
 51°%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 05/12/2023
32°C
26°C
 59°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 06/12/2023
32°C
26°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/12/2023
33°C
26°C
 53°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 08/12/2023
33°C
25°C
 27°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 09/12/2023
33°C
26°C
 59°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 10/12/2023
33°C
26°C
 47°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 11/12/2023
33°C
26°C
 47°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua