Thời tiết Cà Mau

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 23/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 77
 • Hướng gió
  : Gió tây nam - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Độ ẩm
  : 69
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 24/09/2023
33°C
25°C
 100°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 25/09/2023
31°C
25°C
 100°%
3m/s
Nhiều mây, có mưa to
Thứ ba 26/09/2023
30°C
25°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ tư 27/09/2023
30°C
25°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa to
Thứ năm 28/09/2023
30°C
25°C
 98°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 29/09/2023
31°C
26°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 30/09/2023
33°C
26°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 01/10/2023
33°C
26°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 02/10/2023
33°C
26°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua