Thời tiết Hồ Chí Minh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 02/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Thời tiết
  : Có mưa
 • Độ ẩm
  : 73
 • Hướng gió
  : Gió đông bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 02/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 02/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Độ ẩm
  : 67
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 03/12/2023
33°C
25°C
 92°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 04/12/2023
32°C
25°C
 59°%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 05/12/2023
32°C
25°C
 53°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 06/12/2023
32°C
25°C
 80°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/12/2023
32°C
25°C
 55°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 08/12/2023
32°C
25°C
 29°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 09/12/2023
32°C
25°C
 45°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 10/12/2023
32°C
25°C
 45°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 11/12/2023
32°C
25°C
 45°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua