Thời tiết Trà Vinh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 20/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : Gió tây - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 20/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 20/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 96°C
 • Độ ẩm
  : 83
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 21/07/2024
31°C
25°C
 °%
2m/s
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ hai 22/07/2024
33°C
25°C
 °%
4m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 23/07/2024
32°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 24/07/2024
33°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 25/07/2024
32°C
25°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 26/07/2024
32°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 27/07/2024
32°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 28/07/2024
32°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 29/07/2024
32°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua