Dự báo thời tiết biển - Đêm 10 và ngày 11/04/2020

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông nam đến nam cấp 3-4

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông nam cấp 3-4.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa
  Gió đông đến đông nam cấp 3-4.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió nhẹ

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc đến đông cấp 4.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió nhẹ

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc đến đông cấp 4

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc đến đông cấp 4.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc cấp 4.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc cấp 4.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió đông bắc cấp 4.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10 km.
  Gió nhẹ.