Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới

Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới

I. Dự báo sóng ngày 14/02/2020 đến 16/02/2020
 

Vùng biển Ngày 14/02 Ngày 15/02 Ngày 16/02
Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
1,5 - 2,5 Đông đến Đông Nam 2,0 - 3,0 Đông đến Đông Nam 2,5 - 3,5 Đông Nam
Nam
vịnh Bắc Bộ
1,0 - 2,0 Đông đến Đông Nam 1,0 - 2,0 Đông đến Đông Nam 2,5 - 3,5 Đông Nam
Quảng Trị đến Quảng Ngãi 0,5 - 1,5 Đông Bắc đến Đông 0,5 - 1,5 Đông đến Đông Nam 2,5 - 3,5 Đông đến Đông Nam
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,5 - 1,0 Đông Bắc 0,5 - 1,0 Đông Bắc đến Đông 2,0 - 3,0 Đông
Bình Thuận đến Cà Mau 0,5 - 1,5 Đông Bắc 0,5 - 1,0 Đông Bắc đến Đông 0,5 - 1,5 Đông
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,5 - 1,0 Đông đến Đông Nam 0,5 - 1,0 Đông Nam 0,5 - 1,0 Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,5 - 1,0 Đông đến Đông Nam 0,5 - 1,0 Đông Nam 0,5 - 1,0 Đông Nam
Bắc
Biển Đông
0,5 - 1,5 Đông Bắc đến Đông 0,5 - 1,0 Đông đến Đông Nam 1,5 - 2,5 Đông đến Đông Nam
Giữa
Biển Đông
0,5 - 1,5 Đông Bắc 0,5 - 1,5 Đông 1,0 - 2,0 Đông
Nam
Biển Đông
0,5 - 1,5 Đông Bắc 0,5 - 1,5 Đông Bắc đến Đông 0,5 - 1,0 Đông Bắc đến Đông
Quần đảo
Hoàng Sa
0,5 - 1,0 Đông Bắc đến Đông 0,5 - 1,0 Đông đến Đông Nam 1,5 - 2,5 Đông đến Đông Nam
Quần đảo
Trường Sa
0,5 - 1,5 Đông 0,5 - 1,0 Đông 0,5 - 1,5 Đông
 
 
 
II. Nhận định sóng biển ngày từ 16/02/2020 đến 22/02/2020
 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Nam
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động
Bình Định đến
Ninh Thuận
Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động
Bình Thuận đến
Cà Mau
Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động
Cà Mau đến
Kiên Giang
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động nhẹ
Vịnh
Thái Lan
Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động nhẹ
Bắc
Biển Đông
Sóng cao 4,0 - 7,0m, biển động rất mạnh
Giữa
Biển Đông
Sóng cao 4,0 - 7,0m, biển động rất mạnh
  Nam
Biển Đông
Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động
Quần đảo
Hoàng Sa
Sóng cao 3,0 - 5,0m, biển động rất mạnh
Quần đảo
Trường Sa
Sóng cao 2,0 - 4,0m, biển động
 
 
Tin phát lúc: 15h30 ngày 14/02/2020