BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 3 ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2022

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 3 ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2022

DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, HẢI VĂN (từ tháng 3-8/2022)
1. Hiện tượng ENSO
Dự báo hiện tượng ENSO sẽ tiếp tục duy trì trong trạng thái La Nina đến hết mùa Xuân 2022 với xác suất khoảng 65-75%, sau đó nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương có xu hướng tăng dần và có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính trong khoảng thời kỳ từ tháng 5-7/2022 với xác suất khoảng 50-60%.
2. Bão/ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022, bão/ATNĐ ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông. Từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2022, bão/ATNĐ có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông ít hơn so với TBNN cùng thời kỳ, tập trung vào khoảng thời kỳ từ nửa cuối tháng 7/2022 sang tháng 8/2022.
Mưa trái mùa có khả năng xuất hiện cục bộ ở Nam Bộ trong tháng 3/2022 với lượng không lớn. Mùa mưa có khả năng đến sớm trên khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tuy nhiên lượng mưa có xu hướng thấp hơn TBNN ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào thời kỳ đầu mùa mưa (từ tháng 6-8/2022). Đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa (tháng 4-6).
3. Nhiệt độ, rét đậm, rét hại và nắng nóng
Tháng 3-4/2022, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến thấp hơn TBNN khoảng từ 0-0,50C; riêng tháng 3/2022 tại khu vực Bắc Bộ, Bắc-Trung Trung Bộ thấp hơn từ 0,5-1,00C. Tháng 5/2022 nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN. Từ tháng 6-8/2022 nhiệt độ trung có xu hướng cao hơn từ 0-0,50C so với TBNN cùng thời kỳ.
          KKL tiếp tục hoạt động mạnh trong nửa cuối tháng 02 và tháng 3/2022, có khả năng còn gây ra những đợt rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ, nhưng không kéo dài. Các đợt KKL ảnh hưởng đến nước ta trong giai đoạn này chủ yếu lệch Đông, nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.
          Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều khả năng đến muộn hơn so với TBNN, có khả năng không gay gắt và không kéo dài.
4. Lượng mưa
Khu vực Bắc Bộ:
Tháng 3-4/2022, TLM phổ biến thấp hơn từ 10-20%, riêng khu vực Tây Bắc Bộ cao hơn từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ. Sang tháng 5/022 TLM cao hơn từ 10-20%. Từ tháng 6-8/2022 TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
Khu vực Trung Bộ:
Khu vực Bắc Trung Bộ: Từ tháng 3-4/2022 TLM phổ biến cao từ 10-20% so với TBNN. Tháng 4-5/2022, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, từ tháng 6-8/2022 TLM thiếu hụt từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ.
Khu vực Trung và Nam Trung Bộ: Tháng 3/2022, TLM phổ biến cao hơn từ 20-40% so với TBNN (riêng Ninh Thuận-Bình Thuận phố biến ít mưa), tháng 4-5/2022 có TLM cao hơn từ 10-20%. Sang tháng 6/2022, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Từ tháng 7-8/2022 TLM phổ biến thấp hơn từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Tháng 3/2022, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ phổ biến ít mưa, riêng khu vực ven biển miền Tây Nam Bộ có mưa rào cục bộ với TLM khoảng từ 15-30mm. Từ tháng 4-5/2022, TLM phổ biến cao hơn từ 10-20% so với TBNN. Tháng 6-8/2022, TLM phổ biến ở mức thấp hơn từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ.

Chi tiết tin