BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 01-31/5/2023

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 01-31/5/2023

Tóm tắt: Khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục trải qua tình trạng khô đến rất khô, khi các khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt xuất hiện trong thời gian dự báo.
(Chi tiết xem tệp đính kèm)

Chi tiết tin