Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 04/10 đến ngày 13/10/2022)

Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 04/10 đến ngày 13/10/2022)

I. Dự báo sóng biển từ ngày 04/10/2022 đến 06/10/2022
 

Vùng biển Ngày 04/10 Ngày 05/10 Ngày 06/10
Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,5 – 1,5 Đông 0,5 – 1,5 Đông 0,5 – 1,5 Đông
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,5 – 1,5 Đông đến Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Bắc
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,5 – 1,5 Đông đến Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông đến Đông Bắc
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,5 – 1,5 Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 0,5 – 1,5 Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,5 – 1,0 Đông đến Đông Nam 0,5 – 1,0 Đông đến Đông Nam 0,5 – 1,0 Đông đến Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,5 – 1,0 Đông đến Đông Nam 0,5 – 1,0 Đông đến Đông Nam 0,5 – 1,0 Đông đến Đông Nam
Bắc
Biển Đông
1,5 – 2,5 Đông đến Đông Bắc 2,0 – 3,0 Đông Bắc 2,0 – 3,0 Đông Bắc
Giữa
Biển Đông
0,5 – 1,5 Đông Bắc đến Đông 1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc
Nam
Biển Đông
0,5 – 1,5 Đông đến Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
0,5 – 1,5 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc
Quần đảo
Trường Sa
0,5 – 1,5 Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông Bắc

II. Nhận định sóng biển từ ngày 07/10/2022 đến 13/10/2022
                                                                                                                 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
1,5 – 2,5
Nam
vịnh Bắc Bộ
1,0 – 2,0
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
1,5 – 2,5
Bình Định đến
Ninh Thuận
1,5 – 2,5
Bình Thuận đến
Cà Mau
1,0 – 2,0
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,5 – 1,5
Vịnh
Thái Lan
1,0 – 2,0
Bắc
Biển Đông
2,0 – 3,0
Giữa
Biển Đông
1,5 – 2,5
Nam
Biển Đông
1,0 – 2,0
Quần đảo
Hoàng Sa
2,0 – 3,0
Quần đảo
Trường Sa
1,0 – 2,0

                                                                                                       
          Tin phát lúc: 15h30 ngày 04/10/2022