Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 14/01 đến ngày 23/01/2022)

Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 14/01 đến ngày 23/01/2022)

I. Dự báo sóng biển ngày 14/01/2022 đến 16/01/2022
 
Vùng biển Ngày 14/01 Ngày 15/01 Ngày 16/01
Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,5 – 1,5 Đông đến Đông Nam 0,5 – 1,5 Đông Nam 0,5 – 1,5 Đông Nam
Nam
vịnh Bắc Bộ
1,0 – 2,0 Đông đến Đông Nam 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Nam 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Nam
Quảng Trị đến Quảng Ngãi 1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc đến Đông 1,0 – 2,0 Đông Bắc đến Đông
Bình Định đến
Ninh Thuận
2,0 – 3,0 Đông Bắc 2,0 – 3,0 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 2,0 – 3,0 Đông Bắc 2,0 – 3,0 Đông Bắc 2,0 – 3,0 Đông Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,5 – 1,5 Đông Nam 0,5 – 1,5 Đông Nam 0,5 – 1,5 Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
1,0 – 2,0 Đông Nam 1,0 – 2,0 Đông Nam 0,5 – 1,5 Đông Nam
Bắc
Biển Đông
2,0 – 3,0 Đông Bắc 2,0 – 3,0 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc
Giữa
Biển Đông
2,0 – 3,0 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc
Nam
Biển Đông
2,0 – 3,0 Đông Bắc 2,0 – 3,0 Đông Bắc 2,0 – 3,0 Đông Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
2,0 – 3,0 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc
Quần đảo
Trường Sa
2,0 – 3,0 Đông Bắc 2,0 – 3,0 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc
 

 
II. Nhận định sóng biển ngày từ 17/01/2022 đến 23/01/2022
 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ
Nam
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
Bình Định đến
Ninh Thuận
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
Bình Thuận đến
Cà Mau
Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động
Cà Mau đến
Kiên Giang
Sóng cao 0,5 – 1,5m
Vịnh
Thái Lan
Sóng cao 0,5 – 1,5m
Bắc
Biển Đông
Sóng cao 3,0 – 5,0m, biển động mạnh
Giữa
Biển Đông
Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động
Nam
Biển Đông
Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động
Quần đảo
Hoàng Sa
Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động
Quần đảo
Trường Sa
Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động
 
                                                                       
Tin phát lúc: 15h30 ngày 14/01/2022